DUYURULAR

HABERLER
v

MERKEZİMİZ

Üniversitemiz Uncubozköy yerleşkesinde sahip olduğu dört katlı bir binanın son katında 500 m2’lik bir alanda kurulması planlanan Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden ilgili mevzuat uyarınca 04/05/2012 tarihinde kurulum izni alınmıştır. Binada ilgili mevzuata uygun olarak gerekli yapısal gereklilikler tamamlanmış (hayvan üretim odaları, muayene, karantina, bakım ve ameliyathane odaları, ayrıca ofis, soyunma, yıkama vs odaları ), Merkez için gerekli cihaz, ekipman ve sarf malzemelerinin alımı ve kurulumu gerçekleştirilmiştir.

Merkezimiz,18/06/2012 tarih ve 064 numara ile T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden,“ ilgili mevzuat uyarınca Sıçan, fare, kobay  ve tavşan için Deney Hayvanı Üretici/ Kullanıcı/ Tedarikçi Kuruluşlara mahsus çalışma izni” almıştır.

Merkezimizin yönetmeliği YÖK tarafından onaylanmış ve 11 Eylül 2012 tarihli Resmi Gazete’de 28408 no ile yayınlanmış olup Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı “Celal Bayar Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBÜ-DEHAM)” olarak çalışmaya başlamıştır.

MİSYON

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi, deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla yapılacak hayvan çalışmalarına gerekli olanaklarını sağlamak, bu konudaki her türlü eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak, deney hayvanları üzerinde araştırma ve uygulama yapacak elemanların yetişmesini teşvik etmek, deney hayvanları üzerinde araştırma yapabilme yetkinliğini kazandırmak amacıyla seminer, kurs ve konferanslara gerekli altyapıyı hazırlamak, deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen deneylerden elde edilen verilerin bilim dünyasıyla paylaşılmasını teşvik etmek ve desteklemektir.

VİZYON

Üniversitemizde sağlıkla ilgili tüm bölümlerdeki araştırmacılara deneysel hayvan çalışmaları için daha uygun ve daha kolay koşullarda çalışma olanağı yaratmak; yapılan eğitimlerle istekli akademisyenlerin, lisans, yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin bilgi ve deneyimini artırmak; böylelikle üniversitemizde yapılan deneysel hayvan çalışmalarının nitelik ve niceliklerini yükselterek bu alanda üniversitemizin bilime katkısı arttırmak hedeflenmektedir.İLETİŞİM

Adres: Celal Bayar Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası
16059 Uncubozköy / MANİSA
Taylan Tepeli, Sağlık Teknikeri 0532 304 1230
E-posta: cbudeham@cbu.edu.tr


Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik